Webdesign - Hvem gjør hva i prosessen?

Det varierer litt på arbeidsfordelingen, men som regel står vi for det grafiske, selve kodingen samt funksjonalitetene. Tekst forfattes som regel av deg som kunde i tillegg til å fremskaffe nødvendig bildemateriale. Vi forfatter også ofte tekst og leser korrektur om det er ønskelig. Bilder kan vi ta, men i de fleste tilfeller anbefaler vi å bruke en profesjonell fotograf.