Webdesign - Vi har i dag en eksisterende nettløsning. Kan denne flyttes til ny leverandør?

Dagens nettsideløsning kan naturligvis flyttes til ny leverandør, og det uten driftsstans. Det er dog en del formaliteter som må på plass i forhold til URL'en og da særlig mot utenlandske registrarer.

E-postservere er også viktig å ha i bakhodet ved flytting.