Webdesign - Vi har i dag en eksisterende nettløsning, men ønsker ny. Hva skjer i mellomtiden?

Dagens nettsideløsning kan naturligvis opprettholdes inntil ny løsning er på "lufta". Den nye legges ut når den er klar og det hele flyttes uten driftsstans.