Skjebergkilens Marina

Skjebergkilens Marina AS har nettsideløsninger gjennom oss og benytter oss til markedsføring.

Skjebergkilens Marina AS er en av Norges største marinaer med nærmere 1.200 båtplasser lokalisert i Ullerøy, Sarpsborg. Skjebergkilen ble vår webdesignkunde i 2015 og vi jobber sammen for å nå og imøtekomme ivrige båtkunders behov. Marinaen har historikk tilbake fra 70-tallet og har i dag 13 ansatte.

www.skjebergkilensmarina.no