Enger Eiendom

Enger Eiendomsforvaltning AS benytter Sarpsborg Data til webdesign, elektronisk markedsføring samt bygningsmessige arbeider.

Enger Eiendomsforvaltning AS er vårt eiendomskonsern og eier og drifter bla. St. Marie Gate 50 som vi holder til i samt Sandesundsveien 29 i Sarpsborg.

www.engereiendom.no