Søndre Jeløy Vel

Søndre Jeløy Vel benytter oss til sin nettløsning.

Søndre Jeløy Vel er en frivillig organisasjon i Moss og har som formål å fremme medlemmenes interesse i området og virke for forskjønnelse og trivsel.

www.sjv.no