Dugnadstorget AS

Dugnadstorget AS er en av våre leietakere og har IT-drift og webdesign gjennom oss.

Dugnadstorget AS leverer dugnadstjenester mot russ, lag og foreninger.

www.dugnadstorget.no

www.russenorge.no