Kallum Kleberget Vel

Kallum Kleberget Velbenytter oss til sin nettløsning.

Kallum Kleberget Vel er en frivillig organisasjon i Moss og har som formål å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

www.kallumkleberget.no