TG Ventinor AS

TG Ventinor AS er et ventilasjonsfirma i Østfold og har alt av IT-drift gjennom oss.

TG Ventinor AS og TG Montasje AS leier kontorer hos oss og sammen har vi et tett samarbeid. Vi bistår med webdesign, drifter e-post og leverer utstyr og support i en hektisk arbeidshverdag.

www.tgventinor.no

www.tgmontasje.no