Intersolution AS

Intersolution AS er Sarpsborg Data AS sitt datterselskap og har alle tjenester via oss.

Intersolution AS ble stiftet i 2016 for å skille ut IT-prosjektledelse fra Sarpsborg Data AS som eier selskapet.

www.intersolution.no