Trond Horg Ellingsen AS

Trond Horg Ellingsen AS driver salg av deler til tungindustrien og har alt av IT-løsninger gjennom Sarpsborg Data.

Trond Horg Ellingsen AS holder til i Fredrikstad og benytter oss til serverdrift, webdesign, e-post og support.

www.the.no