Vår nettstedsadresse er: https://sarpsborgdata.no

Alt på Sarpsborg Data AS sine nettsider er beskyttet av åndsverksloven.

Kopiering av materiale er ikke tillat uten samtykke av Sarpsborg Data AS.

Alle brudd på våre retningslinjer vil bli strafferettslig forfulgt.

PERSONVERNÆRKLÆRING

Alle brudd på våre retningslinjer vil bli strafferettslig forfulgt.

Denne personvernerklæringen gjelder for Sarpsborg Data AS sine nettsider og alle selskapets tilknyttede sider på nett.

Det gjelder egne databehandleravtaler for våre bedrifts- og privatkunders bruk av tjenester og produkter.

Hva samles inn?

Sarpsborg Data AS samler ikke inn sensitive personopplysninger på våre nettsider. I utgangspunktet er det kun ordinære kontaktskjemaer med navn, e-post og telefonnummer som benyttes og meldingene sendes på mail og slettes fortløpende.

Personopplysninger oppgitt i våre søknadsskjemaer for ansettelser lagres i vårt arkiv uten innsyn eller tilgang fra annen part.

Formålet

All informasjon som sendes inn av kunde benyttes til å besvare, supportere eller behandler IT-relaterte henvendelser. Søknadsskjemaer benyttes til ansettelsesprosesser.

Lagring

All informasjon lagres på våre norske servere direkte eller hos vår underleverandør Telsys AS/Syse. Informasjon videreformidles ikke til tredjepart og det er kun Sarpsborg Data AS, dets datterselskaper eller godkjente norske underleverandører med databehandleravtale som har tilgang til informasjon sendt inn via våre nettløsninger.

Sletting

All informasjon som er lagret hos oss slettes på forespørsel. Send oss en e-post eller ring oss så tar våre ansatte seg av resten og gir en tilbakemelding.

Dine rettigheter

Som bruker av våre nettløsninger har du rett til å be om innsyn i hva vi har lagret av informasjon som kan knyttes til deg. Du har rett til å be om retting og sletting av opplysninger samt å få de overført til annen leverandør.

Les mer på gdpr.sarpsborgdata.no

COPYRIGHTED

Sarpsborg Data AS

© 2019 - Personvern & rettigheter

NYTTIGE LINKER / TJENESTER

Image Image Image

KONTAKTINFORMASJON

Adresse: St. Marie Gate 50, 1706 SARPSBORG
Telefon: +47 69 16 96 69
E-post: firmapost@sarpsborgdata.no
Vakttelefon: 4840 5555

Organisasjonsnummer: 913 308 433 MVA
Underenhet: 912 776 840
Kontonummer: 1503.45.20132 (DNB)