IP FAX


Image

Vi leverer IP-Fax for deg som vil kvitte deg med den gamle faksmaskinen.

Med IP-fax kan du sende og motta dokumenter direkte fra PC-en din. Du får senderapport slik som du er vant til og løsningen koples opp til faksnummeret du er vant til å benytte