NETTVERKSLØSNINGER

sosialemedier - Sarpsborg Data AS
linkedin - Sarpsborg Data AS

Vi tilbyr bistand og drift av bedriftens profiler på sosiale medier.

Sosiale medier er veldig nyttig og fungerer som en sterk markedsføringskanal for mange bedrifter. Det er dog flere fallgruver og det kan fort bli tidkrevende å holde siden oppdatert. Det er også viktig å kontrollere informasjonsflyten og begrense uønsket oppmerksomhet. Dette kan vi bidra til og sammen med dere styrke bedriftens omdømme og slagkraft på denne arenaen. På den måten kan dere som kunde konsentrere dere om kjernedriften og gi oss beskjed om hva dere ønsker markedsført når. Når dere ikke sender noe legger vi ut annen relevant informasjon og sørger for at det jevnlig kommuniseres med målgruppen.

Flere og flere bedrifter benytter LinkedIn til å nå kunder, samarbeidspartnere og potensielle arbeidstakere.

LinkedIn fungerer mer som et «profesjonelt nettverk» og kan ikke helt sammenlignes med Facebook og Twitter. Dette er ofte sett på som en mer «seriøs arena».

Fordelen med LinkedIn er at det er lettere for bedrifter å ivareta «kontrollen» på bedriftens sider. Det kan også brukes som et effektivt rekrutteringsverktøy. LinkedIn har dog en del begrensede markedsføringsmuligheter og egner seg ikke like godt for å nå mange forskjellige segmenter raskt.

Alt rundt dette kan vi veilede dere innen og gi råd. Den endelige refleksjonen og avgjørelsen bør dere som bedrift selv ta. Opprettelse, markedsføring og administrasjon kan vi hjelpe med, men man er avhengig av en representant i bedriften som både kan svare på henvendelser og publisere materiale, og som har evnen og tilliten til å være bedriftens representant utad.

Sosiale medier er et kraftig verktøy for å nå mange mennesker på ekstremt kort tid. Dette har store fordeler for bedrifter som ønsker å bygge merkevare og samtidig kommunisere interaktivt med sin målgruppe. Sosiale medier har dog den ulempen at du som bedrift i særdeles liten grad kan påvirke eller moderere hvem du når med ditt budskap. Det er også en hel del mennesker der ute som ønsker å ytre sine meninger offentlig, noe som både kan bidra positivt, men også negativt på deres renomè. Store selskaper som Telenor, Volvo og Coca Cola har valgt å benytte seg av dette, mens andre store aktører som GET og SAS heller har valgt å la være.

Det er også viktig å være klar over at bruk av sosiale medier krever tilstedeværelse og hyppig kommunikasjon mot deres kundegruppe om det skal fungere optimalt. Vi ser gjentatte ganger at bedrifter oppretter slike sider for å «følge med» i utviklingen, men enten «dør ut» elektronisk eller danner mistillit blant sine kunder grunnet manglende respons på henvendelser.

Sosiale medier er dermed ikke nødvendigvis positivt, men kan ved bevisst bruk være et svært nyttig og kostnadseffektivt/kostnadsfritt verktøy for å oppnå organisatoriske resultater.

tweet - Sarpsborg Data AS

Mange bedrifter bruker Twitter som dynamisk talerør mot sin målgruppe.

facebook - Sarpsborg Data AS