Fjernhjelp

Prosjektledelse

Sammen effektiviserer vi bedriften og skaper resultater!

God rådgivning og tett samarbeid

Vi ser viktigheten av effektive elektroniske løsninger, med et fast kontaktpunkt å forholde seg til. Mange driftsselskaper sliter med å få den elektroniske hverdagen til å henge sammen og bruker unødvendig tid og ressurser man ellers kunne benyttet på kjernevirksomhet. Sammen med våre kunder jobber vi tett for å finne de beste løsningene tilpasset nettopp din virksomhet!

Vi kan levere prosjektledelse innenfor IT, web og nettverksinfrastruktur. Vår kompetanse er bred og vi jobber systematisk og dokumenterer både arbeid og fremdrift underveis. Alt for at du skal inneha kontroll på prosjektet.

Brukervennlige løsninger

Vi er opptatt av sluttbrukers opplevelse og tilpasser systemer etter brukeren og ikke omvendt. I et høykostland som Norge, hvor effektivitet påvirker resultatgradet i så høy grad er det desto viktigere at elektroniske arbeidsverktøy fungerer optimalt.

Vi ser viktigheten av å bygge nettverk og har etter flere år i bransjen knyttet til oss en rekke samarbeidspartnere. Dette kommer våre kunder til gode i form et bredere spekter av produkter av tjenester, men likevel med kun ett kontaktpunkt å forholde seg til.