SMS-TJENESTER

sms tjenester - Sarpsborg Data AS

Vi kan levere SMS-tjenester via vår samarbeidspartner både enveis og toveiskommunikasjon.

Tjenesten har eget brukergrensesnitt hvor SMS kan sendes ut til kunder. Det kan masseutsendes via distribusjonslister og statistikker kan hentes ut. Kunde kan også svare dersom man ha toveisstøtte aktivert i løsningen.